Ελληνική Αρχική Σελίδα » Τεύχη Περιοδικού » AURA Τόμος 2 (2019)

Άρθρα

ANAYA SARPAKI  
An archaeobotanical study of Alepotrypa Cave (σελ. 9-17)

POLINA KAPSALI 
Two Middle Bronze Age Pottery Kilns at Plasi, Marathon (σελ. 19-63)

PETYA ILIEVA  
Phoenicians, Cypriots and Euboeans in the Northern Aegean: a reappraisal (σελ. 65-102)

ELECTRA APOSTOLA, PANAGIOTIS KOUSOULIS   
Εxotic offerings in the archaic Rhodian sanctuaries (σελ. 103-116)

G. KOKKOROU-ALEVRAS, EIR. POUPAKI, A. EUSTATHOPOULOS, Α. CHATZICONSTANTINOU, E. RIGATOU 
An Overview on Ancient Quarries of Southeastern Attica (σελ. 117-136)

YANNIS CHAIRETAKIS 
The Salamis’ Sea Battle Tumulus revisited (σελ. 137-160)

ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΑΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟY  
Βιώνοντας τον δημόσιο χώρο στην αρχαία Ελλάδα (6ος-1ος αι. π.Χ.) (σελ. 161-171)

CHRYSANTHOS KANELLOPOULOS 
The Architecture of the ‘Pantheon’ in Athens. Recent Discoveries (σελ. 173-190)

ΛΙΝΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 
Τα νέα ευρήματα πεσσών στην Αθήνα και το Ώδείο του Αγρίππα (σελ. 191-217)

ΕΙΡHNH ΠΟYΠΑΚΗ 
Μαρμάρινα και άλλα λίθινα αγγεία από την Σπάρτη (σελ. 219-244)

ΚΛΗΜΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ 
Ένα άγνωστο υστεροβυζαντινό οχυρό: Το κάστρο των Βατίκων στη Λακωνία (σελ. 245-274)

ΝΑΓΙΑ ΣΓΟYΡΙΤΣΑ-ΠΟΛYΧΡΟΝΑΚΟY  
Χρήστος Τσούντας:  ο Καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (σελ. 275-283)

ΜΑΡΙΑ ΚΤΩΡΗ  
Στα μονοπάτια της παράδοσης: καταγραφή και προστασία της ξυλοναυπηγικής στην Κύπρο (σελ. 285-303)

Βιβλιοκρισίες

EΥΑ ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ-ΜΠΟΥΡΝΙΑ
Δ. Σκιλάρντι, Κουκουναριές Πάρου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΑΚΗΣ
G.A. Aristodemou και Th.P. Tassios (Εds) Great Waterworks in Roman Greece