Ελληνική Αρχική Σελίδα » Τεύχη Περιοδικού » AURA Τόμος 2 (2019) » Στ. Κατάκης

Βιβλιοκρισία

Στ. Κατάκης
AURA τόμος 2 (2019) 313–319

 

Βιβλιοκρισία:

G. A. Aristodemou and Th. P. Tassios. Εds. Great Waterworks in Roman Greece. Aqueducts and monumental fountains. Function in context. Archaeopress Roman Archaeology 35. Oxford 2018.
ISBN: 978-1-78491-764-7, 978-1-78491-765-4.


Λήψη Άρθρου

Τρόπος παραπομπής: Στ. Κατάκης. 2019. Βιβλιοκρισία: "G. A. Aristodemou and Th. P. Tassios. Εds. Great Waterworks in Roman Greece. Aqueducts and monumental fountains. Function in context. Archaeopress Roman Archaeology 35. Oxford 2018". AURA 2:313–9. 

© 2019 AURA. Άρθρο ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.