Ελληνική Αρχική Σελίδα » Τεύχη Περιοδικού » AURA Τόμος 1 (2018)

AURA Τόμος 1 (2018)

Άρθρα

Paraskevi Tritsaroli and Sophia Koulidou
Human remains from the Pigi Artemidos LBA tumulus, region of Macedonian Olympus, Pieria (σελ. 9-24)

Σταύρος Οικονομίδης, Αριστείδης Παπαγιάννης και Άκης Τσώνος
Το ταφικό έθιμο της ανέγερσης τύμβου κατά μήκος της Ιονίας και Άδριατικής ακτής ως πολιτιστικό και κοινωνικό φαινόμενο (σελ. 25-59)

Georgia Papadopoulou
“Now I have sent you 500 (talents) of copper”: the Amarna Letter EA 35 from the King of Alašiya to the King of Egypt (σελ. 61-67)

Konstantinos Kopanias
Cilicia and Pamphylia during the Early Iron Age: Hiyawa, Mopsos and the Foundation of the Greek Poleis (σελ. 69-95)

Manolis Petrakis
Herakles or Dionysos? Some thoughts on the iconography of the krater of the Athens National Archaeological Museum no. 14902 (σελ. 97-117)

Georgios Pallis
Middle Byzantine Altars with Sculpted Decoration (σελ. 119-126)

Anastasia Vassiliou
Sherds from around the Church: Pottery from the Panayia Church at Chonika, Argolis (σελ. 127-155)

Δημήτρης Παυλόπουλος
Μια λανθάνουσα χαλκογραφία του Γύζη. Συμβολή στη μελέτη της ελληνικής χαρακτικής του ΙΘ' αι. (σελ. 157-163)

Marlen Mouliou
Cities and museums of cities. Hybrid discourses and social ecosystems (σελ. 165-185)

Ελένη Μαντζουράνη
Στα ίχνη των κλεμμένων ελληνικών αρχαιοτήτων από τις κατοχικές δυνάμεις (1940-1945): η συμβολή του Σπύρου Μαρινάτου (σελ. 187-220)

Βιβλιοκρισίες

Γεωργία Κοκκορού-Αλευρά
Κ. Καρακάση, Οι Αρχαϊκές Κόρες (σελ. 223-230)

Εύα Σημαντώνη-Μπουρνιά
Ντ. Κατσωνοπούλου και Ε. Παρτίδα (επιμ.), ΦΙΛΕΛΛΗΝ. Μελέτες προς τιμήν του Στέφανου Μίλλερ (σελ. 231-237)