Ελληνική Αρχική Σελίδα » Τεύχη Περιοδικού » AURA Τόμος 2 (2019) » Ειρ. Πουπάκη

Μαρμάρινα και άλλα λίθινα αγγεία από τη Σπάρτη

Ειρήνη Πουπάκη
AURA τόμος 2 (2019) 219–44

Η εργασία αυτή παρουσιάζει αδημοσίευτα, αποσπασματικά, μαρμάρινα και άλλα λίθινα αγγεία από την Λακωνική, που χρονολογούνται από τους αρχαϊκούς έως τους βυζαντινούς χρόνους, τα οποία ήταν σε χρήση ως οικιακά, εργαστηριακά και τελετουργικά σκεύη. Αρκετά θραύσματα από αυτά που μελετήθηκαν ανήκουν σε περιρραντήρια και λουτήρια, ενώ μερικά θραύσματα αγγείων ίσως προέρχονται από σκεύη, που ήταν σε χρήση κατά την προετοιμασία της θυσίας (κανά, χέρνιβες κ.ά.) ή πρόκειται για σκεύη της πρώιμης χριστιανικής λατρείας (περιρραντήρια, φιάλες, χέρνιβες). Μελετήθηκαν επίσης και χρηστικά σκεύη, δηλ. ιγδία και όλμοι, καθώς και άλλα οικιακά αγγεία, όπως π.χ. ένας ποδανιπτήρας. Τα περισσότερα από τα αγγεία είναι λαξευμένα σε τοπικά μάρμαρα και ασβεστόλιθους, αλλά υπάρχουν και μερικά λεπτότεχνα από παριανό μάρμαρο και χονδροειδή σκεύη μεγάλης καταπόνησης από ηφαιστειακά και πλουτώνια πετρώματα άγνωστης πρoέλευσης.


Λήψη Άρθρου

Τρόπος παραπομπής: Ειρ. Πουπάκη. 2019. “Μαρμάρινα και άλλα λίθινα αγγεία από τη Σπάρτη.” AURA 2:219–44. 

© 2019 AURA. Άρθρο ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.