Ελληνική Αρχική Σελίδα » Τεύχη Περιοδικού » AURA Τόμος 2 (2019) » E. Σημαντώνη-Μπουρνιά

Βιβλιοκρισία

E. Σημαντώνη-Μπουρνιά
AURA τόμος 2 (2019) 307–311

 

Βιβλιοκρισία:

Σκιλάρντι, Δ. 2016. Κουκουναριές Πάρου. Οι ανασκαφές και η ιστορία της πανάρχαιης ακρόπολης του Αιγαίου. Αθήνα: Ανασκαφές Πάρου, Κέντρο Ιστορικών και Αρχαιολογικών Σπουδών. ISBN 978-960-91596-1-6.


Λήψη Άρθρου

Τρόπος παραπομπής: E. Σημαντώνη-Μπουρνιά. 2019. Βιβλιοκρισία: "Σκιλάρντι, Δ. 2016. Κουκουναριές Πάρου. Οι ανασκαφές και η ιστορία της πανάρχαιης ακρόπολης του Αιγαίου. Αθήνα: Ανασκαφές Πάρου, Κέντρο Ιστορικών και Αρχαιολογικών Σπουδών". AURA 2:307–11. 

© 2019 AURA. Άρθρο ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.