Ελληνική Αρχική Σελίδα » Τεύχη Περιοδικού » AURA Τόμος 2 (2019) » Ν. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα

Χρήστος Τσούντας. Ο Καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νάγια Πολυχρονάκου Σγουρίτσα
AURA τόμος 2 (2019) 275–83

This paper concerns Christos Tsountas’ years as professor of History of Ancient Art in the School of Philosophy of the University of Athens. After a productive period of almost two decades in the Archaeological Service, and his seminal work on the Neolithic, Early Cycladic and Mycenaean Culture, Tsountas was elected professor in 1904. Until his resignation in 1925 he devoted most of his time in teaching courses and writing influential handbooks on ancient Greek art. Also, he undertook significant administrative work, and served as Dean of the School of Philosophy in 1906-07. Because of his values, justice, devotion, and hard work he was highly esteemed by his colleagues, as evidenced by their reactions when he announced his wish to resign from the university.


Λήψη Άρθρου

Τρόπος παραπομπής: Ν. Πολυχρονάκου Σγουρίτσα. 2019. “Χρήστος Τσούντας. Ο Καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.” AURA 2:275–83. 

© 2019 AURA. Άρθρο ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.