Ελληνική Αρχική Σελίδα » Τεύχη Περιοδικού » AURA Τόμος 2 (2019) » Y. Chairetakis

The Sea Battle Tumulus at Salamis revisited

Yannis Chairetakis
AURA τόμος 2 (2019) 137-60

Η ανακάλυψη το 1884 μίας επιγραφής των αυτοκρατορικών χρόνων που αναφέρεται στο πολυάνδριο των πεσόντων στη ναυμαχία του 480 π.Χ. έχει οδηγήσει μεγάλη μερίδα της επιστημονικής κοινότητας να θεωρεί δεδομένη τη δημιουργία του πολυανδρίου αμέσως μετά τη ναυμαχία. Ωστόσο, προσεκτικότερη ανάλυση των αρχαιολογικών δεδομένων και των φιλολογικών πηγών δυσκολεύει την άκριτη αποδοχή αυτής της άποψης. Στο παρόν άρθρο επιχειρείται κριτική θεώρηση των αρχαίων πηγών και μία συνολική αποτίμηση της έρευνας και των ερμηνειών του χώρου.


Λήψη Άρθρου

Τρόπος παραπομπής: Y. Chairetakis. 2019. “The Sea Battle Tumulus at Salamis revisited.” AURA 2:137-60. 

© 2019 AURA. Άρθρο ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.