Ελληνική Αρχική Σελίδα » Τεύχη Περιοδικού » AURA Τόμος 2 (2019) » A. Sarpaki

An archaeobotanical study of Alepotrypa Cave

Anaya Sarpaki
AURA τόμος 2 (2019) 9–17

This presentation is centred in the study of the few samples of archaeobotanical material which have been
studied from the Neolithic Cave site of Alepotrypa in 1980. There is a need to incorporate this material
in the up-to-date archaeobotanical debate, which has come to light in Alepotrypa itself, as seen in the
recent monograph (Margaritis 2018), but, further, a dialogue which would include the Peloponnese but
also beyond it.

 


Λήψη Άρθρου

Τρόπος παραπομπής: A. Sarpaki. 2019. “An archaeobotanical study of Alepotrypa Cave.” AURA 2:9–17. 

© 2019 AURA. Άρθρο ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.