Ελληνική Αρχική Σελίδα » Τεύχη Περιοδικού » AURA Τόμος 3 (2020) » Χρ. Κανελλόπουλος

Τhe Lost Skin of the Library of Hadrian in Athens. "... κίονες φρυγίου λίθου ... ὀρόφῳ τε ἐπιχρύσῳ καὶ ἀλαβάστρῳ λίθῳ"

Χρύσανθος Κανελλόπουλος
AURA τόμος 3 (2020) 121-149

 

Η απολεσθείσα επιδερμίδα της Βιβλιοθήκης του Αδριανού στην Αθήνα. "... κίονες φρυγίου λίθου ... ὀρόφῳ τε ἐπιχρύσῳ καὶ ἀλαβάστρῳ λίθῳ"

Το άρθρο παρουσιάζει σύντομη περιγραφή της αρχιτεκτονικής στη Βιβλιοθήκη του Αδριανού, ακολουθούμενη από λεπτομερή ανάλυση της κατασκευής των τοίχων, των χώρων στο ανατολικό μέρος του συγκροτήματος και των ορθομαρμαρώσεων. Η Βιβλιοθήκη του Αδριανού ήταν το μοναδικό κτήριο στην Αθήνα στο οποίο χρησιμοποιήθηκε το λαμπρό Φρύγιο μάρμαρο (γνωστό και ως Συννάδιο ή pavonazzetto). Η μελέτη 200 θραυσμάτων Φρυγίου μαρμάρου από κίονες, παραστάδες και ορθομαρμαρώσεις τοίχων επιτρέπει την επανεξέταση της αρχιτεκτονικής. Τρείς λύσεις προτείνονται σχετικά με την αρχιτεκτονική της μεγάλης αίθουσας με τις κόγχες, γνωστής συμβατικά ως το Βιβλιοστάσιο. Η ερμηνεία της χρήσης είτε ως βιβλιοστάσιο είτε ως αίθουσα αυτοκρατορικής λατρείας/  σηκός του Αδριανού κατά τον Δίωνα συνδυάζεται με τα νέα στοιχεία.


 


Λήψη Αρχείου

Τρόπος Παραπομπής: Chrysanthos Kanellopoulos. 2020. “Τhe Lost Skin of the Library of Hadrian in Athens. ... κίονες φρυγίου λίθου ... ὀρόφῳ τε ἐπιχρύσῳ καὶ ἀλαβάστρῳ λίθῳ.” AURA 3:121-149. 

© 2020 AURA. Άρθρο ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια CC BY-NC-ND 4.0.

Το άρθρο παρουσιάζει σύντομη περιγραφή της αρχιτεκτονικής στη Βιβλιοθήκη του Αδριανού, ακολουθούμενη από λεπτομερή ανάλυση της κατασκευής των τοίχων, των χώρων στο ανατολικό μέρος του συγκροτήματος και των ορθομαρμαρώσεων. Η Βιβλιοθήκη του Αδριανού ήταν το μοναδικό κτήριο στην Αθήνα στο οποίο χρησιμοποιήθηκε το λαμπρό Φρύγιο μάρμαρο (γνωστό και ως Συννάδιο ή pavonazzetto). Η μελέτη 200 θραυσμάτων Φρυγίου μαρμάρου από κίονες, παραστάδες και ορθομαρμαρώσεις τοίχων επιτρέπει την επανεξέταση της αρχιτεκτονικής. Τρείς λύσεις προτείνονται σχετικά με την αρχιτεκτονική της μεγάλης αίθουσας με τις κόγχες, γνωστής συμβατικά ως το Βιβλιοστάσιο. Η ερμηνεία της χρήσης είτε ως βιβλιοστάσιο είτε ως αίθουσα αυτοκρατορικής λατρείας/  σηκός του Αδριανού κατά τον Δίωνα συνδυάζεται με τα νέα στοιχεία.