Ελληνική Αρχική Σελίδα » Τεύχη Περιοδικού » AURA Τόμος 3 (2020) » J. M. Kelder

Aegean Influence in the Tomb Of Kha?

Jorrit M. Kelder
AURA τόμος 3 (2020) 63-71

Αιγυπτιακή επιρροή στον τάφο του Kha;

Στο παρόν άρθρο υποστηρίζεται ότι μία τριχολαβίδα του τύπου που είναι γνωστός και ως «curling tong» ή «σύνθετο εργαλείο», από τον τάφο του αρχιτέκτονα Kha στη θέση Deir el Medina ίσως απηχεί πρώιμες σχέσεις μεταξύ της Αιγύπτου και του Μυκηναϊκού κόσμου. Παρόλο που αντικείμενα αυτού του τύπου είναι γνωστό ότι κατασκευάζονταν στην Αίγυπτο πολλούς αιώνες πριν τον ενταφιασμό του Kha, το σχήμα του συγκεκριμένου αντικειμένου, το οποίο σήμερα βρίσκεται στο Αιγυπτιακό Μουσείου του Τορίνου, είναι ιδιαίτερο και προδίδει μυκηναϊκές στυλιστικές ομοιότητες. Η ιδέα αυτή ενισχύεται από άλλα αιγαιακά στοιχεία στον τάφο του Kha καθώς και σε άλλα σημεία της θέσης Deir el Medina.


 


Λήψη Αρχείου

Τρόπος Παραπομπής: Jorrit M. Kelder. 2020. “Aegean Influence in the Tomb Of Kha?” AURA 3:63-71. 

© 2020 AURA. Άρθρο ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια CC BY-NC-ND 4.0.