Ελληνική Αρχική Σελίδα » Τεύχη Περιοδικού » AURA Τόμος 3 (2020) » Γ.Κ. Παπαδόπουλος

Βιβλιοκρισία "N. Dimakis και T. M. Dijkstra (eds), Mortuary Variability and Social Diversity in Ancient Greece: Studies on Ancient Greek Death and Burial"

Γ.Κ. Παπαδόπουλος
AURA τόμος 3 (2020) 307-310


Λήψη Αρχείου

Τρόπος Παραπομπής: J.K. Papadopoulos. 2020. Βιβλιοκρισία "N. Dimakis και T. M. Dijkstra (επιμ.), Mortuary Variability and Social Diversity in Ancient Greece: Studies on Ancient Greek Death and Burial" AURA 3:307-310. 

© 2020 AURA. Άρθρο ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια CC BY-NC-ND 4.0.