Ελληνική Αρχική Σελίδα » Τεύχη Περιοδικού » AURA Τόμος 3 (2020) » Δ. Γρηγορόπουλος

Four Groups of Roman Pottery from the Sanctuary of Apollo at Halasarna on the Island of Kos

Δημήτρης Γρηγορόπουλος
AURA τόμος 3 (2020) 151-208

Τέσσερα σύνολα ρωμαϊκής κεραμικής από το ιερό του Απόλλωνα στην Αλάσαρνα της Κω

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα ευρήματα κεραμικής από τέσσερα στρωματογραφημένα σύνολα των αυτοκρατορικών χρόνων που προέρχονται από την ανασκαφή του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών στο ιερό του Απόλλωνα στην Αλάσαρνα (σημ. Καρδάμαινα) της Κω. Πρόκειται για υλικό που ήρθε στο φως κατά την ανασκαφική έρευνα του λεγόμενου Κτηρίου Δ, ενός μικρού δίστυλου εν παραστάσι ναού, στα ΒΑ του αρχαιολογικού χώρου. Τα ευρήματα παρουσιάζονται και αναλύονται σύμφωνα με τα ανασκαφικά τους συμφραζόμενα, καθώς επίσης σε συνάρτηση με τυποχρονολογικές και ποσοτικές παραμέτρους για κάθε σύνολο ξεχωριστά. Καλύπτοντας μια περίοδο 150 ετών από τα τέλη του 1ου/αρχές του 2ου αι. μ.Χ. μέχρι τα μέσα περίπου του 3ου αι. μ.Χ., τα σύνολα αυτά προσφέρουν μια ευρεία και αντιπροσωπευτική εικόνα της ποικιλίας των κεραμικών ειδών και της κυκλοφορίας τους στο ιερό σε διαχρονική κλίμακα. Τα δεδομένα αυτά  δίνουν τα δυνατότητα να εξεταστεί υπό διαφορετικό πρίσμα ο αντίκτυπος στην οικονομία, το εμπόριο και το παραγωγικό δυναμικό της Αλάσαρνας που είχε ο σεισμός του 139 ή 141/142 μ.Χ., ο οποίος σύμφωνα με φιλολογικές μαρτυρίες έπληξε με σφοδρότητα το νησί και άλλες περιοχές του ΝΑ Αιγαίου και της Μ. Ασίας. 


Λήψη Αρχείου

Τρόπος Παραπομπής: Dimitris Grigoropoulos. 2020. “Four Groups of Roman Pottery from the Sanctuary of Apollo at Halasarna on the Island of Kos.” AURA 3:151-208. 

© 2020 AURA. Άρθρο ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια CC BY-NC-ND 4.0.