Ελληνική Αρχική Σελίδα » Τεύχη Περιοδικού » AURA Τόμος 3 (2020) » Α. Λέκκα

Βιβλιοκρισία "Ν. Κούρου και Γ. Μπουρογιάννης, Ρυθμοί της Κυπριακής Κεραμικής. Σύντομη επισκόπηση με βάση τη Συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών"

Α. Λέκκα
AURA τόμος 3 (2020) 311-318


Λήψη Αρχείου

Τρόπος Παραπομπής: Α. Λέκκα. 2020. Βιβλιοκρισία "Ν. Κούρου και Γ. Μπουρογιάννης, Ρυθμοί της Κυπριακής Κεραμικής. Σύντομη επισκόπηση με βάση τη Συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών." AURA 3:311-318. 

© 2020 AURA. Άρθρο ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια CC BY-NC-ND 4.0.