Ελληνική Αρχική Σελίδα » Τεύχη Περιοδικού » AURA Τόμος 1 (2018) » Γ. Κοκκορού-Αλευρά

Βιβλιοκρισία

Κ. Καρακάση, Οι Αρχαϊκές Κόρες (εκδόσεις Άγρα, Άθήνα 2017). Σελ. 225, διαγράμματα 52, πίν. 212 ΆΜ + 66 έγχρ., μετάφρ. Ματίνα Βασιλείου, γενική επιστημονική επιμέλεια Γ. Δουλφής. ISBN 978-960-505-278-2.

Γεωργία Κοκκορού-Αλευρά
AURA τόμος 1 (2018), σελ. 223–230

Τρόπος Παραπομπής: Κοκκορού-Αλευρά, Γ. 2018. “Βιβλιοκρισία του "Κ. Καρακάση, Οι Αρχαϊκές Κόρες".” AURA 1:223–30. 


Λήψη Βιβλιοκρισίας

© 2018 AURA. Άρθρο ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.