Ελληνική Αρχική Σελίδα » Τεύχη Περιοδικού » AURA Τόμος 1 (2018) » Δ. Παυλόπουλος

Μια λανθάνουσα χαλκογραφία του Γύζη. Συμβολή στη μελέτη της ελληνικής χαρακτικής του ΙΘ' αι.

Δημήτρης Παυλόπουλος
AURA τόμος 1 (2018), σελ. 157–163.

Known by his painting and drawings, Nikolas Gyzis (1842–1901) also engaged in prints. Α latent etching by Gyzis has been included as a photogravure in a monograph devoted to his works. The print was published in 1902 in a series of monographs for artists, edited by the painter and art historian Hermann Knackfuß (1848–1915) for the publishing house Velhagen & Klasing based in Bielefeld and Leipzig. Worked as an etching, the copper plate may be dated ca. 1899, if we accept that it depicts the young son of the painter Telemachos. Srtangely enough, this etching did not appear in later publications on Gyzis. Is it possible that both its copper plate and any etchings produced from it were lost, left lying in the home of the painter and his two daughters in Munich during World War II?


Λήψη Άρθρου

Τρόπος Παραπομπής: Παυλόπουλος, Δ. 2018. “Μια λανθάνουσα χαλκογραφία του Γύζη. Συμβολή στη μελέτη της ελληνικής χαρακτικής του ΙΘ' αι.” AURA 1:157–63.

© 2018 AURA. Άρθρο ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.