Ελληνική Αρχική Σελίδα » Τεύχη Περιοδικού » AURA Τόμος 1 (2018) » A. Vassiliou

Sherds from around the Church: Pottery from the Panayia Church at Chonika, Argolis

"Όστρακα γύρω από την εκκλησία": Κεραμική από την εκκλησία της Παναγίας στο Χώνικα Αργολίδας
Αναστασία Βασιλείου
AURA τόμος 1 (2018), σελ. 127–155.

Τα τελευταία χρόνια η εφυαλωμένη κεραμική των δύο μεγάλων κέντρων της Αργολίδας, του Άργους και του Ναυπλίου, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας. Ωστόσο, οι γνώσεις μας για τον υλικό πολιτισμό της υπόλοιπης Αργολίδας παραμένουν σημαντικά περιορισμένες. Ο στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι να συμβάλει στο γεφύρωμα αυτού του χάσματος εξετάζοντας την αδημοσίευτη κεραμική που βρέθηκε στην ανασκαφή του περιβάλλοντα χώρου της βυζαντινής εκκλησίας της Παναγίας του Χώνικα και καταλαμβάνει μια ευρεία χρονική περίοδο από τον 10ο ως τον 19ο αιώνα..


Λήψη Άρθρου

Τρόπος Παραπομπής: Vassiliou, A. 2018. “Sherds from around the Church: Pottery from the Panayia Church at Chonika, Argolis.”AURA 1:127–55.

© 2018 AURA. Άρθρο ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.