Ελληνική Αρχική Σελίδα » Σειρά Μονογραφιών » Μονογραφία 3: Ανάβυσσος

Σειρά Μονογραφιών AURA 3


Από τα αρχαία νεκροταφεία της Αναβύσσου

Όλγα Κακαβογιάννη, Νικόλαος Πετρόχειλος

          

 Στον Άτλαντα των Αθηνών των Ernst Curtius και Johann Kaupert  υποδηλώνεται ότι κατά τα τέλη του 19ου αιώνα στην παράλια πεδιάδα που εκτείνεται από τις βόρειες απολήξεις του όρους Όλυμπος έως την Λαυρεωτική ήταν ορατοί πολλοί ταφικοί τύμβοι. Σε αυτήν την ευρεία περιοχή, σε οικόπεδα στα δυτικά της Λεωφόρου Λαυρίου-Αναβύσσου, η τότε Επιμελήτρια αρχαιοτήτων Όλγα Κακαβογιάννη πραγματοποίησε εκτεταμένες σωστικές ανασκαφικές έρευνες μεταξύ των ετών 1983 και 1990. Σε αυτό το πλαίσιο ερευνήθηκαν τμήματα ταφικών τύμβων, οι οποίοι θα ανήκαν σε διακεκριμένα τοπικά γένη και χρησιμοποιήθηκαν από τα τέλη του 8ου μέχρι και τον 5ο αι. π.Χ.

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται οι δύο τύμβοι (Τύμβος Α και Τύμβος Β), οι οποίοι εντοπίζονται στα διοικητικά όρια του δήμου των Αναφλυστίων. Περαιτέρω, παρουσιάζεται το ελάχιστο υλικό από τις έρευνες του Ευθύμιου Μαστροκώστα στον Τύμβο του Κροίσου, κατά το 1972, καθώς και το αντίστοιχο από μικρής έκτασης έρευνα στο παρακείμενο νεκροταφείο του δήμου των Αιγιλιέων, το οποίο με σαφήνεια διακρίνεται από τον τύμβο του Κροίσου. Εξετάζονται, επίσης, τα ταφικά κτερίσματα και οι ταφικές πρακτικές, καθώς και θέματα σχετικά με την τοπογραφία των δήμων της παραλίας, από τις Λαμπτρές, μέχρι το Σούνιο.

 

Έτος δημοσίευσης: Δεκέμβριος 2020

 

 

Λήψη τόμου

 


Αγορά τόμου
σε έντυπη μορφή

 

ISBN (έντυπη έκδοση): 978-960-466-222-7
ISBN (ψηφιακή έκδοση): 978-960-466-221-0

 

© 2020 AURA. Δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.

Παραπομπή: Ό. Κακαβογιάννη και Ν. Πετρόχειλος, Από τα αρχαία νεκροταφεία της Αναβύσσου. Σειρά Μονογραφιών AURA 3. Αθήνα: AURA και Εκδόσεις Καρδαμίτσα.