Ελληνική Αρχική Σελίδα » Οδηγίες Συγγραφέων » Οδηγίες υποβολής

Οδηγίες υποβολής

Η εκδοτική επιτροπή εξασφαλίζει την ανωνυμία των συγγραφέων μιας εργασίας κατά τη διάρκεια της ανώνυμης αξιολόγησης. Για να γίνει δεκτό ένα κείμενο, θα πρέπει να αξιολογηθεί θετικά από δύο ανώνυμους κριτές. Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης ο συγγραφέας θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα σχόλια των κριτών και να επανυποβάλει το αναθεωρημένο κείμενό του εντός τριών μηνών.

Το αρχείο πρέπει να είναι τύπου Microsoft Word και να έχει την εξής δομή:

  • περίληψη (έως 200 λέξεις)
  • κείμενο (με διπλό διάστιχο και μέγεθος γραμματοσειράς 12) και υποσημειώσεις (με μονό διάστιχο και μέγεθος γραμματοσειράς 10)
  • λεζάντες εικόνων
  • κατάλογοι και παραρτήματα (εάν είναι απαραίτητα)
  • βιβλιογραφία

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μόνον την γραμματοσειρά Times New Roman και την New Athena Unicode για κείμενα σε πολυτονικό.