Ελληνική Αρχική Σελίδα » Οδηγίες Συγγραφέων » Εικόνες

Εικόνες

Τα αρχεία των εικόνων θα πρέπει να ανήκουν σε έναν από τους εξής τύπους: .tif, .psd, .ai, .eps. Τα αρχεία JPG θα πρέπει να αποφεύγονται, όπου αυτό είναι δυνατόν. Η προτεινόμενη ανάλυση είναι 300 dpi.

Κάθε εικόνα θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα χωριστό αρχείο. Τα ονόματα των αρχείων των εικόνων θα πρέπει να αποτελούνται μόνο από το επώνυμο του συγγραφέα και έναν αύξοντα αριθμό. Οι εικόνες που έχουν προστεθεί σε ένα αρχείο MS Word ή PowerPoint έχουν πολύ χαμηλή ανάλυση και δεν θα γίνονται δεκτές.