Ελληνική Αρχική Σελίδα » Οδηγίες Συγγραφέων

Οδηγίες Συγγραφέων

Δεχόμαστε για δημοσίευση μελέτες, γραμμένες στα Ελληνικά ήΑγγλικά, που αφορούν στην (1) Εποχή του Λίθου και του Χαλκού στην Ελλάδα και όμορες περιοχές, (2) τη Γεωμετρική, Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο στην Ελλάδα και τις Ελληνικές αποικίες στη Μεσόγειο, (3) τον ευρύτερο Ελληνιστικό κόσμο, (4) τη Ρωμαϊκή Ελλάδα, (5) τη Βυζαντινή αυτοκρατορία, (6) τη Λατινική και Οθωμανική περίοδο στην Ελλάδα, (7) την τέχνη της σύγχρονης Ελλάδας, (8) την Ανατολική Μεσόγειο και την Εγγύς Ανατολή, (9) Περιβαλλοντική Αρχαιολογία και Αρχαιομετρία, (10) Μουσειολογία και (11) Ψηφιακές Εφαρμογές στην Αρχαιολογία.

Το περιοδικό AURA εκδίδεται ετησίως. Εργασίες προς δημοσίευση μπορούν υποβληθούν οποιαδήποτε περίοδο του έτους μέσω email.

Δεχόμαστε για δημοσίευση μόνον κείμενα τα οποία έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στο μενού που βρίσκεται στο αριστερό τμήμα αυτής της σελίδας.